lørdag, 2 marts, 2024
Frikort til unge

Skattesystemet i Danmark er indrettet sådan, at alle har et bestemt personfradrag, som de må tjene om året, uden at skulle betale skat af det. Hvis man tjener mere end sit personfradrag skal man bruge et hoved- og et bikort, for at holde styr på sin indkomst og ikke få et stort skattesmæk. Frikortet kan især være nyttigt, hvis du er ung, fordi man ikke tjener lige så mange penge som fuldtidsansatte og måske ikke har tid til at arbejde lige så meget på grund af skole.

Personfradraget i Danmark

Frikortet kan være en rigtig smart måde at sørge for, at få udnyttet dine rettigheder indenfor skattesystemet. Det tillader dig nemlig at tjene en masse penge, uden at du skal betale andet end arbejdsmarkedsbidrag af det, fordi du bruger dit personfradrag direkte. Det betyder altså, at du gør indhug i dette for hver krone du tjener, men hvis det sammenlagt bliver under 46.000 kr. i løbet af året, vil du ikke skulle betale skat af det alligevel. Hvis du derimod kommer over de 46.000, vil du skulle betale fuld skat af alt du tjener derudover. Det kan derfor altid betale sig at forsøge sig på et estimat, der kan give dig en idé om, hvorvidt du skal have et frikort eller et hoved- og et bikort.

Sådan opretter du det

Når du er under 16 år og for eksempel passer naboens børn eller lufter deres hund, må du i princippet gerne modtage pengene direkte og du behøver derfor ikke indberette det til SKAT. Når du har et fritidsjob, skal du derimod altid bruge et skattekort, så det ikke er sort arbejde. Hvis du har regnet det ud, så du ikke tjener mere end dit personfradrag, kan du oprette et frikort på SKAT’s hjemmeside eller kontakte dem på anden vis, for at få det oprettet. Hvis du tjener mere end det, skal du bruge hoved- og bikortet, som er bygget anderledes op, end frikortet idet hovedkortet spreder personfradraget over hver måned og bikortet betaler fuld skat.