lørdag, 2 marts, 2024
4 tips til udvidelse af din virksomhed

Når du beslutter dig for at gå fra at være en enkeltmandsvirksomhed til at have flere medarbejdere, er der nogle ting, du skal indtænke i forhold til virksomhedens strategi og fysiske aspekter.

Her er en liste over 4 ting, du skal huske, når du udvider din virksomhed.

1. Hvad er din strategi?

Når du udvider din virksomhed, skal du først og fremmest være opmærksom på, hvordan virksomheden skal udvide sig. Det kan være i forhold til basale strategibeslutninger, som hvad virksomheden gør, hvad visionen er og hvilke mål i vil opnå. Men der er også andre strategiske aspekter, du skal tænke på.

Her er det i forhold til det store billede, som også danner rammerne for den kultur, der vil være i din virksomhed. Hvordan udvidelsen skal foregå? Satser du på regionale, nationale eller globale markeder? Hvilke værdier har virksomheden? Hvordan kommer de til udtryk? Vil der være en produktudvidelse?

Nedskriv en konkret strategi for, hvor du ser virksomheden bevæge sig hen, og hvad du forventer at udvidelsen bringer med sig af udfordringer. Notér derefter, hvordan du bedst imødekommer disse udfordringer. Husk også at denne slagplan altid kan ændres, jo længere du når i projektet.

2. Hav det praktiske på plads

Med en udvidelse af arbejdspladsen skal du til at indtænke de praktiske detaljer, som vil skabe rammen for arbejdet. Her er der tale om teknologi, logistik og sikkerhed.

Du skal vide, hvordan dine medarbejdere arbejder sammen på projekter. Interne kommunikationssystemer er vigtige at etablere, så medarbejderne er opdateret og let kan arbejde sammen internt.

Desuden skal du huske, at teknologi er en investering i din virksomhedsfremtid, og det kan derfor betale sig med nyere teknologiske løsninger. Det kan være et nyt overvågningskamera eller software, der giver værdi til jeres arbejde og gør arbejdet lettere.

Sørg eventuelt for at dine medarbejdere har et lokale at være i, når de skal arbejde. Det kan enten være gennem et kontorfællesskab eller ved at leje jer ind i en kontorbygning. At arbejde sammen på kontor bidrager til et godt arbejdsmiljø og skaber en kultur dine medarbejdere vil deltage i.

3. Sørg for dygtige medarbejdere

Dine medarbejdere skal gerne være lige så passionerede omkring virksomheden, som du er. Men passion er ikke det eneste du tænker på, når du tilføjer nye mennesker til din virksomhed.

Du kan med fordel indtænke effektiv rekruttering i din udvælgelse af medarbejdere, og her i blandt hvordan du vælger de rigtige mennesker fra starten af. Enten kan du gøre det selv eller ved at benytte dig af et rekrutteringsfirma.

Sørg for at undersøge hvordan dine medarbejdere bedst motiveres til at arbejde, og match det med hvordan du er som leder. Så den måde sikrer du den mest effektive arbejdsindsats samt glade kolleger, som du er sammen med i hverdagen.

4. Hold styr på økonomien

Når du udvider din virksomhed, er der flere ting som koster penge, både dine nye medarbejdere men også teknologi og lokaler. Det er derfor godt at vide, hvordan du vil bogføre virksomhedens regnskaber og tage hånd om budgetterne.

Hvis du ikke selv er revisor eller bogholder, kan du overveje, om tiden er inde til at skaffe sig hjælp til bogføring udefra. Det kan enten være til dele af bogholderiet eller til opfølgning på regnskaberne.

Hold desuden styr på om din forretningsplan, når i hus i forhold til dets budgetter. Når du udvider, vil der automatisk være en stigning i, hvor stor din omsætning skal være for at kunne drive virksomheden og dække dine udgifter. Sørg for at holde et sundt og realistisk budget, vurdér løbende om regnskabet holder.